Harrild Hede Naturcenter

Naturcenter Harrild Hede ligger midt i Ikast-Brande Kommune med nogenlunde lige stor køreafstand fra Ikast, Brande og Nørre Snede. Udenfor døren findes over 3.000 ha statsejede skov- og naturarealer, der kan danne ramme for naturoplevelser, fysiske aktiviteter og friluftsliv. Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme og rudler af krondyr samt stilhed og højt til himlen.

Læs mere om Harrild Hede på Naturstyrelsen Midtjyllands  hjemmeside her 

Om Harrild Hedes Venner

Foreningens formål er: 1. At udbrede kendskabet til og interessen for Naturcenter Harrild Hede. 2. At yde praktisk og økonomisk støtte til driften af naturcenteret. 3. At planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem medlemmerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser. 4. At planlægge og gennemføre …

Læs mere

Ønsker du medlemsskab og hermed nyhedsbrev

Gennem et medlemsskab af venneforeningen, er du med til at  udbrede kendskabet til og interessen for  Harrild Hede og Nørlund Plantage og derved sikre områdets enestående natur og landskab. Du kan melde dig ind i venneforeningen for 100 kr. for resten af 2022. Du tilmelder dig samtidig foreningens nyhedsbrev. Kontakt Carsten Dalgaard på mail: carstendalgaard@mail.tele.dk 

Læs mere