Category: Foreningen

Om Harrild Hedes Venner

Foreningens formål er: 1. At udbrede kendskabet til og interessen for Naturcenter Harrild Hede. 2. At yde praktisk og økonomisk støtte til driften af naturcenteret. 3. At planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem medlemmerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser. 4. At planlægge og gennemføre …

Læs mere

Ønsker du medlemsskab og hermed nyhedsbrev

Gennem et medlemsskab af venneforeningen, er du med til at  udbrede kendskabet til og interessen for  Harrild Hede og Nørlund Plantage og derved sikre områdets enestående natur og landskab. Du kan melde dig ind i venneforeningen for 100 kr. for resten af 2022. Du tilmelder dig samtidig foreningens nyhedsbrev. Kontakt Carsten Dalgaard på mail: carstendalgaard@mail.tele.dk