Engvanding

—–

I 1874 besluttede  10 hedebønder (5 på hver side af akvædukten) langs Holtum Å at lave et engvandingsanlæg for at opnå bedre afgrøde på engene. Engafgrøderne (hø) var så vigtig for hedebønderne, at man direkte brugte betegnelsen ”eng er agers moder”. De fik hjælp at Hedeselskabet.

Allerede samme efterår blev arbejdet med anlægget ”BORTAKKORDERET” (udliciteret), som det fremgår af vedhæftede avisannonce.:

—————————

Af kortudsnittet fremgår start og slut markeret med henholdsvis rød prik og rød streg. Strækningen er på i alt ca. 11 km. Midtvejs er AKVÆDUKTEN (markeret med rødt). Fra opstemningen ved Hygildvej og hele vejen syd får åen, forbi akvædukten og yderligere et stykke frem, hedder det ”EJSTRUP kanal”.  Fra akvædukten (incl.) og frem til afslutningen ved lokaliteten Skibild syd for Fasterholt hedder det ”SKIBILD kanal.”

Det samlede projekt går også under navnet ”HYGILD-SKIBILD kanalen”. Der var tale om to selskaber, som havde et stort og tæt samarbejde.

Dog opstod der også så store stridigheder de to selskaber imellem, at de måtte gå rettens vej.

———–

Kanalanlægget fra opstemningen og frem til Mellem Harrild (Naturcenteret).

Afstanden mellem kanalen og åen er varierende, og det er jo det mellemliggende areal, der er interessant, for det er det, der kan overrisles. Da kanalen har et mere lige/direkte løb end åen, er der ikke behov for så meget fald, hvorfor kanalen kommer til at ligge stadig højere end åens vandspejl.

———————————–

Bemærk: 1) Fasterholtvej løber forbi Harrildgård/naturcenteret. Nuværende Fasterholtvej blev anlagt i 1975 og skærer ret direkte gennem området. 2)Neden for Åhuset er der markeret en bro over Holtum Å tæt ved akvædukten. 3) Langs Kvindebækken og ret langt mod vest er markeret en ældre kanal. Den kanal, vi beskæftiger os med her ses som en kraftig markering nord for åen og en ligeledes tydelig markering syd for åen, hvor den slutter omkring nuværende Dørslunvej 84.

—————

Den vestligste del af kanalanlægget. Jernbanen mellem Give og Herning (åbnet 1914)blev først anlagt ca. 30 år efter kanalen. Kanalen blev i den forbindelse afkortet med den del, der ligger vest for jernbanen (ved Skibild Gd.). Som det ses, kunne ret store arealer overrisles i denne vestlige del – hvis der kom vand nok frem.

————————-