Ønsker du medlemsskab og hermed nyhedsbrev

Gennem et medlemsskab af venneforeningen, er du med til at  udbrede kendskabet til og interessen for  Harrild Hede og Nørlund Plantage og derved sikre områdets enestående natur og landskab.

Du kan melde dig ind i venneforeningen for 100 kr. for resten af 2019. Du tilmelder dig samtidig foreningens nyhedsbrev.

Kontingentet gælder hele husstanden og kan indbetales på konto nr. 0871 6581703110 (Den Jyske Sparekasse)
—————————————–